Asperger i praktiken: Lärdomar från vuxna med AS

Anmälan till utbildning med fyra föreläsare
i Visby, torsdag 31 augusti 2017, kl 18.00–21.00

 
Anmälan är bindande, men kan överlåtas

 
 
Antal deltagare (som ni anmäler):
 
Deltagarnamn (ett namn per rad):
 
Adress som fakturan ska skickas till:
Namn/verksamhet:

Gatuadress/box:
Postnr:
  Ort:
Eventuell referens/kod till fakturan:

 
Din e-postadress (måste fyllas i!):